122,004,000 VND
Giá vé

Giới thiệu

MÙA ĐÔNG NƯỚC NGA Saint Petersburg – Karyala park – Petrozavodsk – Đảo Kizhi – Tikhvin – Vologda – Koprino – MOSCOW